تشکر از پدر

 پدرم تو شگفت انگیزترین مربی و بهترین دوستی هستی که یک مرد می تواند داشته باشد. به من درس هایی آموختی که خودم یاد نگرفته بودم. تو مرا از خطاها و اشتباهات دور نگه داشتی

وقتی من ضعیفم تو احساسات ثابتی داری. من آرزو می کنم ای کاش قدرت و استحکام احساسی تو را داشتم.من میخواهم به بچه هایم و نوه هایت دقیقا همین شخصیت را منتقل کنم چون این چیزی است که من بهش احترام می گذارم. من تو را بیشتر از هر کلمه ای که بتوان گفت تحسین می کنم.

بهترین مربی دنیا پدرم

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید